Cara-cara Muslim Bersyukur.

| Siri “Menjadi Muslim Sejati” |
Bahagian : I | II | III | IV | V | VI | VII


~ Hello~

and
Salamun A’laikum to those are in ‘faith’ (i.e Mukminin) – QS 06:54

In The Name Of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

[NOTE : The original article was posted by an al-Azhar ulamak, Syekh Hijazi Ibrahim Tsarya, & had been translated by Ustaz Suhaimi Jairi]

  • 1. To read the original article in arabic.[CLICK]
  • 2. Untuk mem-baca wacana asli dalam Bahasa Malaysia.[KLIK]

Sudah sedia maklum bahawa nikmat kurnian Allah subhanahu wa taa’la y terlalu byk tidak ter-hitung, sudah pasti se-org muslim itu ber-usaha utk men-syukuri dgn se-mampu yg boleh dgn kadar ilmu y di-ketahui serta di-fahami; sebagai tanda yang jelas ttg ketulusan niat-nya dalam memperakui nikmat2x Allah subhanahu wa taa’la.

Kami mem-bentang-kan beberapa panduan yg boleh membantu untuk menyempurnakan kesyukuran bagi se-org muslim melalui fakta2x berikut :
.

  • 1. Ber-syukur melalui perbuatan. [JUMP TO]
  • 2. Ber-syukur melalui anggota. [JUMP TO]
  • 3. Ber-syukur d atas nikmat. [JUMP TO]
  • 4. Ber-syukur dgn lidah. [JUMP TO]
  • 5.TIDAK mem-beza-kan ucapan Tahmid(alhamdulillah) & syukur dgn syarat. [JUMP TO]
  • 6. Men-syukuri nikmat dgn meng-GUNA-kan-nya dlm ke-TAAT-an. [JUMP TO]
  • 7. Mengakui nikmat Allah ter-masuk cara ber-syukur. [JUMP TO]

1.

Bersyukur melalui perbuatan terlalu sedikit orang yang melakukannya. Ianya berdasarkan firman Allah subhanahu wa taa’ala:

“Bekerja-lah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba2x-Ku yang ber-terima kasih”. [Saba’(34): 13]

Di-riwayat-kan bahawa nabi Daud a.s berkata: “Bagaimana saya mahu bersyukur kepada-Mu sedangkan syukur itu merupakan suatu nikmat dari-Mu”. Allah berfirman: “Sekarang engkau telah mengetahui-Ku dan bersyukur kepada-Ku, kerana engkau telah mengetahui bahawa syukur kepada-Ku salah satu nikmat”. Lalu Daud berkata: “Wahai Tuhan, perlihatlah kepadaku nikmat2x Engkau yang tersembunyi kepadaku”. Allah berfirman: “Wahai Daud, bernafaslah”. Lalu Daud bernafas. Allah berfirman: “Siapakah yang menghitung nikmat2x ini siang dan malam?”.

Daripada Tsabit al-Banany r.a berkata: “Telah sampai kepada kami berita bahawa nabi Daud a.s, isteri dan anaknya mendapat balasan solatnya, kerana waktu malam dan siang tidak berlalu begitu sahaja melainkan manusia dari keluarga Daud mendirikan solat. Oleh itu ayat ini ditujukan kepada mereka:

“Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba2x-Ku yang berterima kasih”. [Saba’(34): 13]

Daripada ‘Ato’ bin Yassar r.a berkata: Rasulullah telah memberi khutbah di atas mimbar dengan membawa ayat ini dan bersabda: “Sesiapa yang melakukan 3 perkara ini maka dia akan didatangkan kepada-nya sama seperti yang didatangkan kepada keluarga Daud”. Lalu ada sahabat yang bertanya: “Apakah ia wahai Rasulullah?”. Sabda nabi:

“Bersederhana semasa marah, rela dengan kemiskinan dan inginkan kekayaan dan mengingati (berzikir) Allah di waktu sunyi atau terang”. (Ad-Dur al-Manthur)

[CLICK TO THE TOP]

2.

Ber-syukur kepada Allah di atas nikmat yang di-kurnia-kan kepada kita melalui anggota ialah seperti yang diriwayat-kan bahawa Abu Hazim telah didatangi seorang lelaki. Lalu bertanya kepada-nya: “Bagaimana syukur melalui kedua mata?”. Beliau menjawab: “Sekiranya kedua mata terlihat sesuatu yang baik saksikankanlah. Sekiranya kedua mata terlihat sesuatu yang buruk, maka tutuplah”.

Lalu lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana bersyukur melalui telinga? Beliau menjawab: “Sekiranya engkau mendengar sesuatu yang baik maka engkau mengambil perhatian dan sekiranya engkau mendengar sesuatu yang buruk engkau sembunyikan-nya”. Lalu lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana bersyukur dengan ke-dua2x belah tangan?” Beliau menjawab: “Ke-dua2x belah tangan itu tidak mengambil yang bukan milik-nya tetapi tidak dilarang mengambil ‘hak Allah’ yang berada di tangan-nya”. Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana bersyukur melalui perut?” Beliau menjawab: “Dia menjadi bahagian bawahnya dipenuhi makanan dan bahagian atasnya dipenuhi ilmu”. Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana bersyukur melalui kemaluan?” Beliau menjawab: “Sama seperti firman Allah subhabahu wa taa’la:

“(5) Dan orang2x yang menjaga kemaluan-nya, (6) Kecuali terhadap isteri2x mereka atau hamba yang mereka miliki; Maka Sesungguh-nya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. (7) Barang-siapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang2x yang melampaui batas”. [Al-Mukminun(23): 5-7]

Lelaki itu bertanya lagi: “Bagaimana bersyukur melalui kedua kaki?” Beliau menjawab: “Sekiranya engkau melihat keduanya hidup engkau merasa senang untuk melakukan-nya. Namun sekira-nya engkau melihat keduanya mati engkau akan merasa benci dan berhenti dari melakukan-nya; Engkau ketika itu seorang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang beryukur dengan lidah-nya tetapi tidak bersyukur dengan anggota tubuh yang lain, maka dia se-umpama lelaki yang mempunyai pakaian, lalu dia meletakkan di suatu sudut. Dia tidak memakai-nya dan tidak memanfaatkan-nya ketika cuaca panas, sejuk, bersalji ataupun hujan”. (Ad-Dur al-Manthur)

[CLICK TO THE TOP]

3.

Beryukur di atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada-mu. Orang yang dikurniakan nikmat harta maka ia hendaklah menunaikan hak kepada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak me-minta2x, menderma secara terang atau tersembunyi, pada waktu siang atau malam. Orang yang beryukur, Allah akan tambahkan nikmat lebih banyak dari nikmat kerana menghubungkan silaturrahim dan sedekah juga menambahkan nikmat-nya tetapi dengan syarat setelah menunaikan hak zakat. Orang yang bersyukur pasti-lah Allah akan tambahkan nikmat-nya. Firman Allah subhanahu wa taa’la:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhan-mu memaklumkan; “Sesungguh-nya jika kamu ber-syukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepada-mu, dan jika kamu meng-ingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguh-nya azab-Ku sangat pedih”. [Ibrahim(14): 7]

Dari Qatadah yang berkata tentang ayat ini; “Hak ke atas Allah ialah memberikan kepada orang yang meminta dan pasti Allah menambah orang yang mensyukuri-Nya. Allah yang memberi nikmat amat menyukai orang2x yang bersyukur. Justeru, ber-syukur-lah kepada Allah di atas segala nikmat-Nya”.

Orang yang dikurniakan Allah sesuatu ilmu hendaklah beryukur dengan meng-infaq-kan ilmu-nya dengan mengajar orang lain, memberi tunjuk ajar kepada keluarga dan jiran tetangga-nya. Orang yang di-kurnia-kan Allah pangkat hendak-lah bers-yukur dengan meng-guna-kannya untuk memudah-kan keperluan orang lain dan menyelesaikan permasalahan mereka.

Orang yang Allah limpah-kan kepadan-nya iman yang teguh dan keyakinan yang kukuh, hendaklah mensyukuri-nya dengan melimpahkan iman kepada orang lain dan menumpahkan keyakinannya kepada orang lain. Cara-nya ialah mengingatkan mereka tentang nikmat2x Allah dan menghidupkan hati2x mereka dengan pengharapan, ketakutan dan pergantungan kepada Allah, meneguhkan hati2x mereka bahawa ajal maut dan rezeki adalah di tangan Allah sedangkan makhluk tidak mampu memberi manfaat atau mudarat kepada-Nya, tidak mampu menghidupkan, mematikan atau membangkitkan, dan di antara nama2x Allah yang indah ialah “al-Muhyi” (menghidupkan), “al-Mumit” (mematikan). “ar-Razzaq” (memberi rezeki), “an-Naafi’ (memberi manfaat), “ad-Dhor” (memberi mudarat), “al-Qaabidh” (menguasai) dan “al-Baasit” (membentangkan).

Ringkas-nya ialah mem-perbarui iman mereka dengan memberi bimbingan, nasihat dan menguatkan keyakinan di dalam lubuk hati mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa taa’la:

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat, dan menafkahkan se-bahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. [Al-Baqarah(2): 3]

Menurut Imam Baidhawi: “Kemungkinan ayat ini bermaksud menafkahkan seluruh nikmat-nikmat yang zahir dan batin yang dikurniakan Allah subhanahu wa taa’la.”

Imam Baidhawi mengukuhkan-nya dengan satu riwayat daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah bersabda:

“Sesungguh-nya ilmu tidak dikatakan sebagai gedung sekira-nya tidak di-nafkah-kan”. (Abu Nuim)

Ada ulamak yang mengatakan kepadanya: “Mereka yang kami khusus-kan dengan cahaya makrifah ialah yang melimpahkan ilmunya kepada orang lain”. (Tafsir Baidhawi)

Orang yang dikurniakan Allah zuriat hendaklah menanam-kan akidah tauhid ke dalam hatinya semenjak kecil dan membesarkan-nya di atas ketaatan kepada Allah, melindungi dan memelihara-nya daripada syaitan, seperti isteri Imran meminta perlindungan untuk anak perempuannya (Maryam) sambil berkata:

“dan Aku mohon perlindungan untuk-nya serta anak2X keturunan-nya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.” [Ali Imran(3): 36]

[CLICK TO THE TOP]

4.

Jikalau beryukur ialah melalui perbuatan dan nikmat2X yang diperolehi-nya ada hak ke atas muslim, namun ini tidak mengurangkan keperluan bersyukur melalui lidah, kerana di antara hak yang dituntut ke atas kita ialah sentiasa bersyukur kepada Allah melalui lidah. Pada setiap pagi dan petang meng-ikrar-kan Allah dengan ketinggian dan mengakui keperluan seluruh makhluk kepada pemberian dan kurniaan-Nya.

Ini seperti yang diajar kepada kita oleh Raulullah . Daripada Abdullah bin Ghanam berkata: Rasulullah bersabda: “Orang yang membaca pada waktu pagi:

اللَّهُمَّ مَا أصْبَحَ بِي مِن نِّعْمَةٍ، أوْ بِأحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكْ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرِ

Maka dia telah ber-syukur sepanjang siang-nya. Orang yang mem-baca pada waktu petang, maka dia telah bersyukur sepanjang malam-nya”. (Abu Daud)

[CLICK TO THE TOP]

5.

Seorang muslim ketika mensyukuri dan memuji Allah, maka dia sebenar-nya telah ber-sangka baik kepada Allah. Tidak membezakan syukur dan pujian kepada Allah.

Daripada Anas bin Malik r.a bahawa nabi menemui seorang lelaki sambil bersabda: “Wahai Fulan, bagaimana engkau?” Lalu dijawab lelaki itu: “Baik al-hamdulillah“. Nabi berkata kepadanya: “Allah telah men-jadikan-mu baik”.

Kemudian pada suatu hari lelaki itu bertemu nabi . Lalu nabi bertanya: “Bagaimana engkau wahai fulan?” Lalu lelaki itu menjawab: “Baik sekira-nya aku beryukur“. Lelaki itu berkata: Baginda hanya mendiamkan diri tentang-nya. Lalu lelaki itu ber-tanya: “Wahai nabi Allah, engkau telah bertanya tentang-ku dan engkau pernah berkata bahawa ‘Allah menjadikan kebaikan untuk-mu’, tetapi hari ini engkau hanya berdiam diri sahaja”. Lalu nabi menjawab kepada lelaki itu: “Aku dulu bertanya kepada-mu, lalu engkau menjawab al-hamdulillah. Maka aku berkata: ‘Allah menjadikan untuk-mu kebaikan’. Hari ini engkau hanya berkata jika aku bersyukur. Ia me-ragu-kan-ku. Maka aku berdiam diri darimu”. (Ahmad)

[CLICK TO THE TOP]

6.

Tidak di-kira ber-syukur kepada Allah di atas nikmat2x kurnian-Nya melainkan kita menggunakan-nya di dalam perkara ketaatan dan mengharap-kan keredhaan Allah dan kita tidak menggunakan dalam perkara maksiat.

Daripada al-Junid berkata: As-Sariy berkata pada satu hari: “Apakah syukur?” Lalu aku katakan padanya: “Pada pada pendapat-ku syukur ialah tidak menggunakan nikmat2x-Nya dalam perkara maksiat”. (Ad-Dur al-Manthur)

Menurut Zun Nun al-Misry: “Syukur untuk orang yang diatas-mu ialah dengan taat, untuk orang yang setanding dengan-mu ialah dengan … dan untuk orang yang lebih bawah dari-mu ialah dengan berbuat ihsan dan memuliakan-nya”. (Ad-Dur al-Manthur)

Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali: “Ramai orang yang menyangka bahawa syukur ialah berkata dengan lidahnya: al-hamdulillah sebagai syukur kepada Allah sedangkan mereka tidak mengetahui bahawa makna syukur ialah menggunakan nikmat dengan penuh hikmat seperti yang dikehendaki iaitu pada perkara ketaatan kepada Allah Azzawajalla”. (Ihya Ulumuddin)

[CLICK TO THE TOP]

7.

Seorang muslim yang me-rasai nikmat2x sebagai kelebihan dan pem-berian Allah di samping menyakini sepenuhnya tentang ke-tidak mampuan-nya untuk men-syukuri ke atas nikmat2x tersebut. Tetapi apabila dia tetap ber-syukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang lain yang juga memerlukan kepada syukur. (Abdul Qadir al-Jailani)

Inilah se-besar2x syukur kepada Allah. Oleh sebab itu ada yang berpendapat: “Ber-syukur ke atas syukur menyempurna-kan ke-syukuran. Hal ini dapat di-lihat kesyukuran anda melalui taufik-Nya dan taufik ini diberikan kerana nikmat2x yang dikurniakan kepada-mu. Maka anda telah bersyukur di atas kesyukuran itu, kemudian anda ber-syukur di atas syukur di atas kesyukuran itu sehingga tiada kesudahan”. (Abdul Qadir Jailani)

Daripada Abi Umar as-Syaibani berkata: “Nabi Musa a.s telah berdoa semasa berada di Tuur, Sinai: “Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menunaikan solat menuju keredhaan-Mu, aku telah bersedekah menuju keredhaan-Mu, aku telah menyampaikan risalah agama menuju keredhaan-Mu. Maka adakah aku telah mensyukuri-Mu?” Lalu Allah berfirman: “Wahai Musa, sekarang engkau telah mensyukuri-Ku”.

Nabi Musa a.s telah berkata: “Bagaimana aku mensyukuri-Mu? Nikmat yang paling kecil pun aku telah letakkan semua amalan-ku pada perkara yang tidak melebihi batas diri-ku”.Lalu Allah telah berfirman kepadanya: “Wahai Musa engkau sekarang telah mensyukuri-Ku”. (Abdul Qadir al-Jailani)

Menurut al-Qurtubi: “Hakikat syukur melalui pengiktirafan nikmat kepada pemberi nikmat ialah tidak menggunakan bukan pada perkara ketaatan”. (Al-Qurtubi)

[CLICK TO THE TOP]

________________________________________
Allahu Taa’la A’lam
Allah subhanahu wa taa’la   Knows  Best.
________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s